Čo je Solutions Journalism?

Solutions Journalism alebo žurnalistika zameraná na riešenia (žurnalistika riešení) je dôsledné podávanie správ o riešení problémov spoločnosti. Je to úplná žurnalistika, ktorá nielen upozorňuje na problémy, ale aj sleduje prezentáciu existujúcich riešení založenú na dôkazoch. Takéto spravodajstvo zvyšuje informovanosť a zodpovednosť tým, že čitateľom poskytuje celý príbeh a ponúka konštruktívny obsah v dobe mediálnej apatie.

Tento inovatívny novinársky prístup presahuje jednoduchú identifikáciu problémov a namiesto toho sa zameriava na predstavenie toho, čo už funguje. Využíva rovnakú prísnosť investigatívneho spravodajstva na zdôraznenie mechanizmov a faktorov úspechu, ako aj obmedzení už existujúcich riešení dobre známych problémov. V dôsledku toho aktivizuje občanov tým, že funguje ako katalyzátor zodpovednosti, ktorý môže viesť k zmysluplnej zmene. Problém, ktorý bol vnímaný ako nevyhnutný, sa začne vnímať ako neprijateľný.

Solutions Journalism pokrýva širokú škálu tém a jeho prístup siaha od identifikácie prípadov pozitívnej deviácie cez skúmanie nových nápadov v praxi až po informovanie o prebiehajúcich experimentoch. Výsledkom je informatívny, úderný obsah, ktorý posilňuje angažovanosť publika, obnovuje dôveru v médiá a zvyšuje čítanosť aj príjmy.

Štyri vlastnosti žurnalistiky zameranej na riešenia

1) Zameriava sa do hĺbky na reakciu a jej fungovanie v zmysluplných detailoch (“howdunnit”)
2) Zameriava sa na účinnosť, nie na dobré úmysly, a predkladá dostupné dôkazy o výsledkoch
3) Poskytuje poznatky, ktoré môžu využiť ostatní.
4) Diskutuje o obmedzeniach/nedostatkoch prístupu

Teraz ste zvedaví? Zistite viac o novinárskych riešeniach!

Zakladní manuál SJ od Solutions Journailsm Network v českém jazyce
Pdf verze v českém jazyce ke stažení
  • Ďalšie príručky sú k dispozícii aj v angličtine v sieti Solutions Journalism Network. Príručku určenú najmä pre učiteľov a študentov žurnalistiky na univerzitách, príručku o zapojení verejnosti a mnohé ďalšie nájdete v sekcii Solutions Journalism Network Learning Lab
J-School Curriculum Builder
Engagement Toolkit
  • Prihláste sa na naše nové on-line kurzy Solutions Journalism: Podávanie správ o účinných riešeniach problémov spoločnosti (dostupné v angličtine a rôznych východoeurópskych jazykoch). V tomto dvojhodinovom kurze vám tím Transitions s pomocou zdrojov zo siete Solutions Journalism Network predstaví prax žurnalistiky riešení. Tento kurz pozostáva z piatich lekcií, niekoľkých interaktívnych cvičení, krátkeho videa o tom, ako robiť SoJo, a odkazov na ďalšie zdroje.
  • A… nezabudnite si prezrieť Solutions Journalism Network’s Solutions Story Tracker – kurátorovanú databázu viac ako 13 000 príbehov o riešeniach z celého sveta.
 

Solutions Journalism na Slovensku

V Transitions sa snažíme zvyšovať povedomie o Solutions Journalism a poskytovať školenia, mentoring a podporu novinárom v strednej a východnej Európe, ktorí sa chcú zapojiť. Doteraz sme pomohli začleniť perspektívu orientovanú na riešenia do spravodajskej praxe novinárov v Českej republike, Maďarsku, na Slovensku, v Poľsku, Rumunsku, Moldavsku, na Ukrajine, v Bielorusku a Gruzínsku. Vidíme potrebu Solutions Journalism v tomto regióne, kde sa tradičné spravodajstvo a správy často stretávajú s apatiou a nedôverou. Veríme, že príbehy orientované na riešenia môžu slúžiť ako katalyzátor na podporu zodpovednosti za regionálne problémy a môžu lepšie informovať komunity.

Okrem podpory miestnych príbehov o riešeniach sa zameriavame na spoluprácu so žurnalistickými školami a univerzitami s cieľom začleniť Solutions Journalism do ich učebných osnov. Poskytujeme budovanie kapacít a školenia pre pedagógov, ako aj prednášky pre študentov žurnalistiky z celého regiónu.

Takže bez ohľadu na to, či ste pedagóg, spravodajská organizácia alebo novinár na voľnej nohe, ktorý sa chce zapojiť do Solutions Journalism, môžeme pre vás niečo urobiť!

Transitions sa prvýkrát zapojila do Solutions Journalism v roku 2016, keď Ashoka Česká republika zaviedla špeciálnu cenu za Solutions Journalism do českých novinárskych cien. O rok neskôr, v roku 2017, navštívil Prahu David Bornstein, člen Ashoka a spoluzakladateľ siete Solutions Journalism Network, aby predstavil tento inovatívny prístup. Krátko na to Transitions začala úzko spolupracovať s Ashoka CEE na propagácii Solutions Journalism v regióne strednej a východnej Európy. V roku 2018 navštívilo tento región niekoľko hosťujúcich rečníkov, aby predstavili Solutions Journalism miestnemu publiku, vrátane držiteľov Pulitzerovej ceny Davida Boardmana a Tiny Rosenberg. Od roku 2019 Transitions prevzala plnú koordináciu regionálnych aktivít v tejto oblasti a poskytuje miestnym novinárom školenia, mentoring a podporu pri zavádzaní perspektívy riešení do ich spravodajskej praxe.

Články o metóde Solutions Journalism v slovenčine

Ďalšie články a iné zdroje o Solutions Journalism (v anglickom jazyku) nájdete tu.

 

Príklady Solutions Journalism článkov v slovenčine

Ďalšie príklady novinárskych riešení zo strednej a východnej Európy publikované v angličtine tu.

More on this page