Czym jest dziennikarstwo rozwiązań?

Dziennikarstwo rozwiązań opiera się na wnikliwym przedstawieniu rozwiązań konkretnych problemów społecznych. W tym podejściu chodzi nie tylko o naświetlenie problemów, ale również o przedstawienie istniejących dla nich rozwiązań i dowodów, które potwierdzają ich działanie. Każda taka historia zwiększa wiedzę i odpowiedzialności społeczną poprzez pokazanie czytelnikom pełnego obrazu i zaproponowanie konstruktywnych treści w dobie medialnej apatii.

To innowacyjne podejście dziennikarskie wykracza poza podstawowe zidentyfikowanie problemu i zamiast tego skupia się na tym, co już działa. Opiera się na tych samych zasadach co dziennikarstwo śledcze by naświetlić mechanizmy i czynniki, które przyczyniły się do sukcesu konkretnego już istniejącego rozwiązania dla dobrze znanych problemów. Dzięki temu aktywizuje obywateli, działając jak katalizator odpowiedzialności społecznej prowadzącej do znaczących zmian. Problem, który wcześniej wydawał się nieunikniony, staje się niedopuszczalny.

Dziennikarstwo rozwiązań odnosi się do całego szeregu różnych tematów, a w tej metodologii mieści się i identyfikowanie pozytywnych odstępstw od normy, zgłębianie nowych idei wcielanych w życie, jak i opisywanie eksperymentów w czasie ich trwania. Wynikiem ma być informacyjna, inspirująca treść, która wzmacnia zaangażowanie odbiorców, przywraca zaufanie do mediów i zwiększa zarówno liczbę czytelników jak i dochody.

Cztery cechy dziennikarstwa rozwiązań

1) Skupia się na rozwiązaniu konkretnego problemu i pokazuje znaczące elementy tego jak i dlaczego to rozwiązanie działa
2) Skupia się na efektywności, nie na dobrych intencjach, prezentując dostępne dowody na skuteczność rozwiązania
3) Przedstawia ograniczenia i braki danego rozwiązania
4) Dostarcza wiedzę, którą mogą wykorzystać inni

Zainteresowaliśmy Cię? Dowiedz się więcej o dziennikarstwie rozwiązań!

  • Zajrzyj do naszej bazy podstawowych narzędzi Sieci Dziennikarstwa Rozwiązań – teraz dostępnej w wielu językach środkowo- i wschodnioeuropejskich (czeskim, węgierskim, polskim, rumuńskim i rosyjskim). 
Podstawowy pakiet narzędziowy SJN
  • W języku angielskim znajdziecie jeszcze więcej podręczników przygotowanych przez Solutions Journalism Network. Znajdziecie tam publikacje przygotowane specjalnie dla nauczycieli akademickich i studentów dziennikarstwa, czy materiałów o zaangażowaniu publicznym oraz wiele więcej w sekcji Learning Lab Solutions Journalism Network.
J-School Curriculum Builder
Engagement Toolkit
  • Zapisz się na nasze nowe szkolenie z dziennikarstwa rozwiązań: Solutions Journalism: Reporting on Effective Solutions to Social Problems (dostępne w języku angielskim i w wielu językach środkowoeuropejskich)! W czasie tego dwugodzinnego szkolenia zespół Transitions, wykorzystując materiały Solutions Journalism Network, wprowadzi Was w tajniki dziennikarstwa rozwiązań. Kurs składa się z pięciu lekcji, wielu interaktywnych zadań, krótkiego video o SoJo oraz linków do dodatkowych materiałów.
  • I nie zapomnijcie zajrzeć do Solutions Story Tracker stworzony przez Solutions Journalism Network – bazy w której znajduje się już ponad 13 000 artykułów z całego świata.
  • TUTAJ zapiszesz się na nasznewsletter dziennikarstwa rozwiązań!

Dziennikarstwo rozwiązań w Polsce

W Transitions staramy się zwiększać świadomość dziennikarstwa rozwiązań i zapewniać szkolenia, mentoring oraz wsparcie dla dziennikarzy z Europy Środkowo-Wschodniej, którzy chcą się w nie zaangażować. Do tej pory udało się nam już włączyć perspektywę skupioną na rozwiązaniach do praktyk stosowanych przez dziennikarzy w Czechach, na Węgrzech, Słowacji, w Polsce, Rumunii, Mołdawii, Ukrainie, Białorusi i Gruzji. Uważamy, że w tym regionie gdzie tradycyjne formy dziennikarstwa budzą apatię i brak zaufania, dziennikarstwo rozwiązań jest szczególnie potrzebne. Wierzymy, że artykuły skupiające się na rozwiązaniach mogą służyć za katalizatory promujące odpowiedzialność za regionalne problemy i wspierające lokalne społeczności.

Oprócz wspierania artykułów poświęconych lokalnym rozwiązaniom, skupiamy się na współpracy z szkołami dziennikarstwa i uniwersytetami aby włączyć dziennikarstwo rozwiązań do ich programu nauczania. 

Zapewniamy wsparcie i szkolenia dla edukatorów jak również wykładowców z całego regionu. Bez względu na to, czy jesteś edukatorem czy organizacją medialną, czy dziennikarzem freelancerem, który chce poznać dziennikarstwo rozwiązań, na pewno jest coś co możemy Ci zaoferować!

Magazyn Transitions po raz pierwszy zaangażował się w dziennikarstwo rozwiązań w 2016 roku, kiedy czeski odział Ashoki dodał specjalną nagrodę dla dziennikarstwa rozwiązań do Czeskich Nagród Dziennikarskich. Rok później, w 2017 roku, stypendysta Ashoki i współzałożyciel Sieci Dziennikarstwa Rozwiązań (SJN), David Bornstein, odwiedził Pragę czeską, żeby opowiedzieć o tym innowacyjnym podejściu. Po tym wydarzeniu magazyn Transitions rozpoczął wspólnie z Ashoką CEE promocję dziennikarstwa rozwiązań w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W 2018 roku kilku specjalistów odwiedziło region, żeby opowiadać lokalnej publiczności o dziennikarstwie rozwiązań, byli wśród nich nagrodzeni Pulitzerem David Boardman i Tina Rosenberg. Od 2019 roku magazyn Transitions zaczął w pełni koordynować regionalne działania na tym polu i zapewniać dziennikarzom odpowiedni mentoring i wsparcie przy wdrażaniu perspektywy skupionej na rozwiązaniu do ich dziennikarskiej praktyki.

Artykuły o Solutions Journalism na rozwiązaniach w języku polskim

Więcej artykułów i innych zasobów na temat Solutions Journalism (w języku angielskim) można znaleźć tutaj.

 

Przykłady artykułów Solutions Journalism z Polski

Więcej przykładów dziennikarstwa rozwiązań z Europy Środkowo-Wschodniej w języku angielskim znajdziesz tu.

More on this page