Co je Solutions Journalism

Solutions Journalism (tedy žurnalistika zaměřená na řešení) je precizní novinařina o reakcích na společenské problémy. Pokračuje ve vyprávění příběhu tam, kde běžná žurnalistika obvykle končí – zabývá se totiž analýzou existujících odpovědí na určitý společenský problém. Nehledá dokonalé řešení, nýbrž zkoumá, jak se lidé s nesnázemi vypořádávají, co funguje a proč.

Tento inovativní novinářský přístup rozkrývá principy, jak přesně dané řešení funguje, a co jsou jeho slabé stránky. V době mediální apatie tak přináší publiku konstruktivní obsah, inspiraci a návody na přístupy, které se prokázaly jako společensky prospěšné a mají dopad. Kromě toho, že ukazuje, že se s problémy dá něco dělat, zároveň konfrontuje nečinnost odpovědných. Taková žurnalistika aktivizuje občany a funguje jako katalyzátor smysluplné společenské změny. Problém, který se zdál být nevyhnutelným se stává nepřijatelným.

Solutions Journalism je možné použít na širokou škálu témat a využívá různé postupy – od identifikace případu pozitivní odchylky přes objevování inovativních nápadů v praxi až po reportáže o probíhajícím experimentu. Výsledkem je informativní obsah, který má společenský dopad. Navíc, když se dělá správně, posiluje zapojení publika, obnovuje důvěru v média a zvyšuje dosah i příjmy.

Čtyři kritéria Solutions Journalism

1) Popisuje existující REAKCI na společenský problém, jak funguje a proč (nepředkládá teorie a tvrzení typu “mělo by se”)
2) Nabízí širší VHLED/POUČENÍ, které může být prospěšné pro ostatní v podobné situaci (ukazuje replikovatelný model)
3) Přináší DŮKAZY o dopadu sledovaného řešení (nepopisuje jen dobrý záměr)
4) Pojmenovává LIMITY daného řešení/reakce (žádné řešení není dokonalé)

Zaujala Vás žurnalistika zaměřená na řešení?

  • Prostudujte si online příručku Základní manuál od Solutions Journalism Network – klíčová pravidla žurnalistiky zaměřené na řešení. Co je to a co to není? Proč je důležitá? Jak realizovat svůj solutions journalism záměr od nápadu, přes sběr dat až po hotový příběh? Kromě češtiny je nyní k dispozici také v řadě dalších jazyků střední a východní Evropy (maďarsky, polsky, rumunsky, rusky, atd.). V českém jazyce je navíc dostupný nejen on-line, ale i v pdf verzi ke stažní
Zakladní manuál SJ od Solutions Journailsm Network
Pdf verze ke stažení
  • Pokud vládnete anglickým jazykem, prostudujte si také další manuály od Solutions Journalism Network, které se zabývají specifickými aspekty žurnalistiky zaměřené na řešení. Příručku určenou zejména pro vyučující a studenty novinářských oborů vysokých škol, manuál práce s veřejností a mnohé další najdete v sekci Learning Lab.
J-School Curriculum Builder
Engagement Toolkit
  • Přihlaste se do našeho nového on-line kurzu Solutions Journalism: Zpravodajství o účinných řešeních společenských problémů (k dispozici v angličtině a různých východoevropských jazycích). V tomto dvouhodinovém kurzu vás tým Transitions za pomoci zdrojů ze sítě Solutions Journalism Network seznámí s praxí Solutions Journalism. Tento kurz se skládá z pěti lekcí, několika interaktivních cvičení, krátkého videa o tom, jak dělat Solutions Journalism, a odkazů na další zdroje.
  • Nezapomeňte prozkoumat databázi Solutions Story Tracker, kterou spravuje organizace Solutions Journalism Network. Najdete zde přes 13 000 příspěvků z celého světa uplatňujících perspektivu řešení. Včetně těch českých.
  • Zůstaňte v obraze. Přihlaste se k odběru Solutions Journalism novinek ze střední a východní Evropy.

Solutions Journalism v České republice

V Transitions se snažíme zvyšovat povědomí o Solutions Journalism a poskytovat školení, mentoring a podporu novinářům ve střední a východní Evropě. Do dnešního dne jsme pomohli zapojit perspektivu řešení do zpravodajské praxe novinářů v České republice, Maďarsku, na Slovensku, v Polsku, v Rumunsku, v Moldavsku, na Ukrajině, v Bosně, v Bělorusku a v Gruzii, či v Turecku. Vidíme potřebu Solutions Journalism v tomto regionu, kde se tradiční zpravodajství a zprávy často setkávají s apatií a nedůvěrou veřejnosti. Věříme, že příběhy zaměřené na řešení mohou sloužit jako katalyzátor podpory odpovědnosti za regionální problémy a mohou pomoci zvyšovat informovanost veřejnosti. 

Kromě podpory vzniku konkrétních článků zaměřených na řešení se zaměřujeme také na spolupráci s novinářskými školami a univerzitami. Snažíme se, aby do svých studijních programů začlenili Solutions Journalism. Poskytujeme školení pro pedagogy i přednášky pro studenty žurnalistiky z celého regionu.

Ať už jste tedy pedagog, zpravodajská organizace nebo novinář na volné noze a chcete se zapojit do Solutions Journalism, Transitions je tu pro vás!

Transitions se do aktivit kolem žurnalistiky zaměřené na řešení poprvé zapojuje v roce 2016, kdy Ashoka ČR uvedla novou kategorii v rámci Novinářské ceny Zvláštní cenu za Solutions Journalism. Ředitel Transitions, Jeremy Druker, byl v její porotě. Zvláštní cena za SJ je udělována dodnes. V roce 2017 pak navštívil Prahu Ashoka Fellow a spoluzakladatel Solutions Journalism Network, David Bornstein, aby představil tento inovativní přístup českým novinářům. Brzy nato přišla úzká spolupráce Transitions s Ashokou CEE s cílem propagovat žurnalistiku zaměřenou na řešení ve střední a východní Evropě – v roce 2018 navštívilo region několik novinářských osobností, včetně držitelů Pulitzerovy ceny Davida Boardmana a Tiny Rosenberg. V roce 2019 přebralo Transitions záštitu nad oblastí žurnalistiky zaměřené na řešení a aktivitami ve střední a východní Evropě a od té doby nabízí zdejším novinářům školení, mentoring a podporu při uplatňování tohoto novinářského žánru.

Články o žurnalistice zaměřené na řešení v českém jazyce

Další články a jiné zdroje o Solutions Journalism (v anglickém jazyce) najdete zde.

 

Příklady žurnalistiky zaměřené na řešení z České republiky

Další příklady žurnalistiky zaměřené na řešení z dalších zemí střední a východní Evropy (v anglickém jazyce) najdete zde.

More on this page